Nastala chyba při vložení do košíku !

ZavřítDo košíku

Pokoj

Ellen Gould Whiteová

Nová řada knih citátů z díla Ellen G. Whiteové přináší nejzajímavější pasáže týkající se daného tématu. Jejich cílem je čtenáře povzbudit, probudit v něm radost z objevování nových myšlenek a být průvodcem při každodenním setkávání s Bohem.

Kniha Pokoj vede ke spolehnutí se na Boží ochranu a k přijetí „pokoje převyšujícího každé pomyš-

lení“ (Fp 4,7).  I tato drobná knížka je ilustrována J. Bártou.

 

Když přijímáme Krista do našeho nitra jako stálého hosta, Boží pokoj, který převyšuje každé pomyšlení, bude střežit naše srdce i mysl.

Tento pokoj nemá jiný základ než právě toto.

Srdce, které je v souladu s Bohem, má podíl na nebeském pokoji a jeho požehnaný vliv se bude šířit

všude kolem. Duch pokoje spočine jako rosa na unavených srdcích, utrápených spory tohoto světa.

Cena 100 Kč

Recenze

Jméno:
Text:
obálka ke knize: Pokoj